≡ Menu

Pria Kataria LFW Collection 2010 – Exclusive Photos

Pria Kataria’s LFW( Lakme Fashion Week ) collection, Lakme Fashion Week is Premium Fashion event of India. See Bollywood actress Urvashi Sharma shoots for Pria Kataria’s LFW 2010 collection.

Urvashi-Sharma-for-Pria-Kataria-LFW-2010-collection-Pic-2.jpg Urvashi-Sharma-for-Pria-Kataria-LFW-2010-collection-Pic-8.jpg