Vidya Balan at Lage Raho Munna Bhai book Launch

Vidya-Balan-at-the-Book-Launch-of-the-Film-Lage-Raho-Munna-Bhai.JPG

Photos of Bollywood Actress Vidya Balan at the Book Launch of the Film Lage Raho Munna Bhai, Crossword, Kemps Corner, Grant Road, Mumbai.

Vidya-Balan-at-the-Book-Launch-of-the-Film-Lage-Raho-Munna-Bhai-2.JPG

Vidya-Balan-at-the-Book-Launch-of-the-Film-Lage-Raho-Munna-Bhai-3.JPG