≡ Menu

Greek god Hrithik Roshan at Radio City & Big FM

Hrithik-at-Radio-City-2.jpg

Checkout Bollywood Greek god Hrithik Roshan and Rakesh Roshan who promotes music of album ‘Kites’ at Big FM studios in Andheri and Hrithik at Radio City in Bandra.

Hrithik at Radio City in Bandra
Hrithik-at-Radio-City.jpg

Hrithik-at-Radio-City-1.jpg Hrithik-at-Radio-City-main.jpg

Hrithik Roshan and Rakesh Roshan at Big FM studios in Andheri

Hrithik-Roshan-and-Rakesh-Roshan-at-Big-FM-studios.jpg Hrithik-Roshan-and-Rakesh-Roshan-at-Big-FM-studios-1.jpg Hrithik-Roshan-and-Rakesh-Roshan-at-Big-FM-studios-2.jpg